Politica de confidentialitate

1. Politica de confidentialitate

Cine suntem?

Noi, adică societatea CONNECT EXPEDITII S.R.L. , cu sediul în Judetul Alba, localitatea Sebesel, str. Principala, Nr. 33, avand numar de ordine in Registrul Comertului J01/977/2008, cod unic de inregistrare fiscal RO24297716 am luat măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea respectării securității și integralitatea datelor tale cu caracter personal. Astfel, prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv a Regulamentului UE 2016/679 (în continuare GDPR). Menționăm că serviciile noastre se adresează exclusiv persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani și nu prelucrăm datele minorilor.

Ce date cu caracter personal prelucrăm despre tine?

În vederea livrării bunurilor și serviciilor comandate, confirmării comenzii, informării Dumneavoastra privind stadiul comenzii, oferirii de răspunsuri la reclamațiile plasate, evaluării bunurilor și serviciilor oferite, sunteți de acord să ne încredințați următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, CNP, adresa de domiciliu, adresa de livrare, adresa de e-mail, adresa IP, număr de telefon. Vă rugăm să NU ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.

De ce avem nevoie de ele?

 • • servicii SMTP (comunicare email) – adresa de e-mail;
 • • servicii de facturare – nume, prenume,, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 • • servicii de curierat/poștă – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 • • servicii de procesare plăți online – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă, date privind cardul sau contul bancar
 • • servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail;
 • • servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă;
 • • servicii juridice – nume, prenume, adresă;
 • • servicii IT – adresa IP necesara pentru filtrarea si detectarea atacurilor din internet.

Informațiile pe care le colectăm sunt necesare pentru a răspunde solicitărilor tale.

Cum colectam datele cu caracter personal?

Colectăm informații despre tine în trei moduri:

 • • în mod direct - atunci când ne contactezi sau când completezi chestionare de feedback sau recenzii ;
 • • în mod direct - în cazul datelor furnizate pe platformă de payments (Netopia) în vederea achiziționării produselor.
 • • în mod automat - atunci când accesezi site-ul nostru, colectăm informații prin intermediul cookie-urilor.

Pentru mai multe informații privind utilizarea cookie-urilor, găsești pe pagina Politica Cookie.

În ce scop utilizăm datele tale cu caracter personal?

Atunci când interacționezi cu noi vom colecta date cu caracter personal și le vom folosi în următoarele scopurii:

 • • intenția de cumpărare;
 • • prelucrarea plăților pe care le-ați efectuat;
 • • asigurarea serviciului clienți;
 • • îndeplinirea obligațiilor legale;

Durata de prelucrare a datelor personale Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție. Pentru comenzile din www.imbutelieri.ro datele personale dintre cele care sunt cuprinse în documentele financiar-contabile sau în documente care se anexează documentelor financiar-contabile, vor fi păstrate 10 ani conform dispozițiilor art. 38 din Anexa 1 la Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, emis de Ministerul Finanțelor Publice și nu vor fi accesate în niciun alt scop decât scopul legal pentru care sunt arhivate.

Datele furnizate pentru confirmarea plăților, vor fi pastrate pentru o perioadă de 5 ani. La finalul perioadei de stocare datele vor fi distruse sau anonimizate.

Cui transferăm datele tale?

Îți garantăm că datele tale nu vor fi transferate, vândute sau închiriate către persoane fizice sau juridice, fără consimțământul tău. Cu toate acestea, vom putea comunica datele tale unor terți pentru a ne asigura că poți beneficia de serviciile noastre cum ar fi către furnizorii de servicii care asigură funcționarea website-ului nostru sau a sistemului de plăti online, agenții de marketing, autorităti sau instituții publice. Datele tale nu vor fi transferate în afara Spațiului Economic European.

Care sunt drepturile tale?

În calitate de persoană vizată, ai următoarele drepturi:

Dreptul de acces la date – ai dreptul de a obține din partea CONNECT EXPEDITII S.R.L. o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care te privesc, precum și acces la datele respective; totodată, poti obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate, Connect Expeditii SRL poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduci cererea în format electronic și cu excepția cazului în care soliciti un alt format, informațiile iti vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;

Dreptul la rectificare – ai dreptul de a obține rectificarea de către CONNECT EXPEDITII S.R.L. a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; CONNECT EXPEDITII S.R.L. va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și te va informa cu privire la acești destinatari, dacă vei solicita acest lucru;

Dreptul la ștergerea datelor – ai dreptul de a obține din partea CONNECT EXPEDITII S.R.L. ștergerea datelor cu caracter personal care te privesc, fără întârzieri nejustificate, iar CONNECT EXPEDITII S.R.L. are obligația de a șterge datele respective, atunci când:

 • • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • • iti retragi consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • • te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
 • • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine CONNECT EXPEDITII S.R.L.

în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române; Connect Expeditii SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și te va informa cu privire la acești destinatari, dacă vei solicita acest lucru;

Dreptul la restricționarea prelucrării – ai dreptul de a obține din partea CONNECT EXPEDITII S.R.L. restricționarea prelucrării în cazul în care te afli într-unul din următoarele cazuri:

 • • contesti exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite CONNECT EXPEDITII S.R.L. să verifice exactitatea datelor;
 • • prelucrarea este ilegală, si te opui ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • • CONNECT EXPEDITII S.R.L. nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar le soliciti pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • • te-ai opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale CONNECT EXPEDITII S.R.L. prevalează asupra drepturilor tale;

CONNECT EXPEDITII S.R.L. va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și te va informa cu privire la acești destinatari, dacă vei solicita acest lucru;

Dreptul la portabilitatea datelor – ai dreptul de a primi datele tale cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către CONNECT EXPEDITII S.R.L într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, ai dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la CONNECT EXPEDITII S.R.L. la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;

Dreptul la opoziție – ai dreptul de a te opune, din motive legate de situația particulară în care te afli, în orice moment, prelucrării datelor tale cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;

Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul de a-ti retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de CONNECT EXPEDITII S.R.L pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Cum ai acces la datele tale ?

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ai transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le ai, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne poti contacta la office@imbutelieri.ro . CONNECT EXPEDITII S.R.L. iti va furniza informațiile solicitate în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care soliciti un alt format. De asemenea ai dreptul de a inregistra o plangere la autoritatea locala de supraveghere a protectiei datelor.

Autoritatea de supraveghere a protectiei datelor in Romania este: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal Bld. General Gheorghe Magheru 28-30, 010336 Bucuresti , Romania Tel: 031 805 9211 ; www.dataprotection.ro Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea drepturilor de mai sus sunt oferite de CONNECT EXPEDITII S.R.L. cu titlu gratuit.

Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele tale personale vor fi prelucrate de catre CONNECT EXPEDITII S.R.L. conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.