0 produse in cos 0.00 lei

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor și produselor noastre. Pentru noi, având în vedere relația specială cu Dumneavoastra, este deosebit de important să asigurăm protecția datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați. În aceeași măsură confidențialitatea datelor Dumneavoastra cu caracter personal este extrem de importantă pentru noi.

 

Cine suntem ?

 

Connect Expeditii SRL este o companie inregistrata in Romania avand sediul social in Jud. Alba, locatitatea Sebesel, Str. Principala, Nr. 33, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J01/977/2008, avand Codul de identificare fiscala 24297716.

 

Ce date prelucram ?

 

În vederea livrării bunurilor și serviciilor comandate, confirmării comenzii, informării Dumneavoastra privind stadiul comenzii, oferirii de răspunsuri la reclamațiile plasate, evaluării bunurilor și serviciilor oferite, sunteți de acord să ne încredințați următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, CNP, adresa de domiciliu, adresa de livrare, adresa de e-mail, adresa IP, număr de telefon. Vă rugăm să NU ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.

 

De ce avem nevoie de ele?

 

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul dumneavoastra sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează. Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului dumneavoastra:

 

 

Cât timp păstrăm datele cu caracter personal?

 

 

Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu Dvs., precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.

Pentru comenzile din www.imbutelieri.ro datele dvs personale, dintre cele care sunt cuprinse în documentele financiar-contabile sau în documente care se anexează documentelor financiar-contabile, vor fi păstrate 10 ani conform dispozițiilor art. 38 din Anexa 1 la Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, emis de Ministerul Finanțelor Publice și nu vor fi accesate în niciun alt scop decât scopul legal pentru care sunt arhivate. După 10 ani aceste date vor fi distruse.

 

Care sunt drepturile dvs?

 

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

 

 

Cum aveti acces la datele dumneavoastra ?

 

 

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta la office@imbutelieri.ro. Connect Expeditii SRL vă va furniza informațiile solicitate în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.

Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de către Dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de Connect Expeditii SRL cu titlu gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de Dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Connect Expeditii SRL poate:

·         fie să perceapă o taxă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;

·         fie să refuze să dea curs cererii.

 

Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele Dvs. personale vor fi prelucrate de Connect Expeditii SRL conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

 

Vă mulțumim!